Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μονοφατσίου 8   Τ.Κ:71201   Ηράκλειο 

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85+8,+%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF+712+01/@35.3362267,25.1291929,953m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x149a5a285cf52521:0x9664d26f717876b0?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2810333720

Fax: 2810224210

e-mail: mail@dide.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.ira.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Διοικητήριο Αγίου Νικολάου    Τ.Κ.: 72100   Άγιος Νικόλαος

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE+%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85/@35.1889468,25.7152934,477m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x149081719fff59a7:0x19e6dc663bb7946b?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα:  2841340492,  2841340470

Fax: 2841027228

e-mail: mail@dide.las.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.las.sch.gr/site/index.php

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε. : Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλλιρόης Παρρέν -Σιγανού 4    Τ.Κ.:74100    Ρέθυμνο

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AD%CE%BD+-+%CE%A3%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+4,+%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF+741+00/@35.3657443,24.4738141,952m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x149b75a7855359c7:0xdbade9006c310877?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2831029397

Fax: 2831052451

e-mail: didereth@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.reth.sch.gr/main/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε. : Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΧΑΝΙΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Γκερόλα 48B   Τ.Κ.:73132   Χανιά

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B1+48,+%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC+731+32/@35.5135064,24.0275236,951m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x149c7dc17268227d:0x82dd19a643b3659c?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα:  2821047130,  2821047135,  2821047136

Fax: 2821047137

e-mail: mail@dide.chan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.chan.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

Πηγή: http://kritis.pde.sch.gr/orgchart/

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.