Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μονοφατσίου 8   Τ.Κ:71201   Ηράκλειο 

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2810333720

Fax: 2810224210

e-mail: mail@dide.ira.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.ira.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Διοικητήριο Αγίου Νικολάου    Τ.Κ.: 72100   Άγιος Νικόλαος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα:  2841340492,  2841340470

Fax: 2841027228

e-mail: mail@dide.las.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.las.sch.gr/site/index.php

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε. : Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλλιρόης Παρρέν -Σιγανού 4    Τ.Κ.:74100    Ρέθυμνο

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2831029397

Fax: 2831052451

e-mail: didereth@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.reth.sch.gr/main/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε. : Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΧΑΝΙΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Γκερόλα 48B   Τ.Κ.:73132   Χανιά

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα:  2821047130,  2821047135,  2821047136

Fax: 2821047137

e-mail: mail@dide.chan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.chan.sch.gr

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

Πηγή: http://kritis.pde.sch.gr/orgchart/

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.