Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κύπρου 20    Τ.Κ.: 30200    Μεσολόγγι

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2631050041,   2631050049

Fax: -

e-mail: mail@dide.ait.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dide.ait.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου    Τ.Κ.: 26223     Πάτρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2610465800

Fax: 2610465860

e-mail: mail@dide.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dide.ach.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΗΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μανωλοπούλου 31   Διοικητήριο   Τ.Κ.:27100    Πύργος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2621360560

Fax: 2621360563

e-mail: dideilei@sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://web-dide.ilei.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ 

 

 

Πηγή: http://pdede.sch.gr/new/index.php/diet

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.