Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κύπρου 20    Τ.Κ.: 30200    Μεσολόγγι

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7+%CE%94%2F%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82+%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%91%CE%B9%CF%84%2F%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82/@38.3732144,21.4262565,458m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0x588351a864ecde6a!8m2!3d38.3732809!4d21.4270359?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2631050041,   2631050049

Fax: –

e-mail: mail@dide.ait.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dide.ait.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου    Τ.Κ.: 26223     Πάτρα

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CF%8E%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%97%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85,+%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1+262+23/@38.2556409,21.7376046,917m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x135e49eaf713df37:0xad22d43b63f0b208?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2610465800

Fax: 2610465860

e-mail: mail@dide.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dide.ach.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΗΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μανωλοπούλου 31   Διοικητήριο   Τ.Κ.:27100    Πύργος

[button link=»https://www.google.gr/maps/place/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85+31,+%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+271+00/@37.6723523,21.4321555,924m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x1360bfa3ceb700f1:0x8564ac733deae1a5?hl=el» icon=»download» bg_color=»blue» window=»yes»]Χάρτης περιοχής[/button]

Τηλέφωνα: 2621360560

Fax: 2621360563

e-mail: dideilei@sch.gr 

Ιστοσελίδα: http://web-dide.ilei.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ 

 

 

Πηγή: http://pdede.sch.gr/new/index.php/diet

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.