Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διάκου 15    Τ.Κ.: 43100  Καρδίτσα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα:  2441080331,   2441080339

Fax: 2441080093,  2441080305

e-mail: mail@dide.kar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.kar.sch.gr/site/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καλλιθέας 11  Τ.Κ.:41222  Λάρισα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2410536038

Fax: 2410531345

e-mail: tp@dide.lar.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.lar.sch.gr/site/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Χείρωνος & Επτά Πλατανίων, Συγκρότημα Μουρτζούκου,    Τ.Κ.: 38333     Βόλος

Χάρτης περιοχής 

Τηλέφωνα: 2421044420,   2421072701,    2421047386,    2421047387

Fax: 2421050364,  2421047389

e-mail: mail@dide.mag.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.mag.sch.gr/portal/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 2   Τ.Κ.:42100   Τρίκαλα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2431046455

Fax: 2431024640

e-mail: mail@dide.tri.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://srv-dide.tri.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

Πηγή: http://thess.pde.sch.gr/jn/index.php/dieythinseis/dieythinseis-deuterobathmias

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.