Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας  υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Διοικητήριο   Τ.Κ.:51100   Γρεβενά

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2462353146

Fax: 2462353161

e-mail: mail@dide.gre.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.gre.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή 10  Τ.Κ.: 52100  Καστοριά

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2467055216,    2467055217

Fax: 2467055210

e-mail: didekas@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.kas.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρατίας 27  (Διοικητήριο)   Τ.Κ.: 50100   Κοζάνη

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2461351371,  2461351316,  2461041746

Fax: 2461028332

e-mail: mail@dide.koz.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.koz.sch.gr/cms/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 1ος όροφος,  Τ.Κ.:531 00, Φλώρινα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2385054575,  2385054576,  2385046066,  2385046875

Fax: 2385054576,  2385046066,  2385054573

e-mail: mail@dide.flo.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.flo.sch.gr/site/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.: Μεταβείτε εδώ

 

Πηγή: http://dmaked.pde.sch.gr/

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.