Στη διοικητική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο   Τ.Κ.:66100   Δράμα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2521351224

Fax: 2521351294

e-mail: mail@dide.dra.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.didedra.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΕΒΡΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δήμητρας 19   Τ.Κ.:68100   Αλεξανδρούπολη 

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2551355370,   2551355371,  2551355380

Fax: 2551088987

e-mail: mail@dide.evr.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr/index.php

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    Δ/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20 (Διοικητήριο)   Τ.Κ.:65110   Καβάλα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2513503530

Fax:  2513503502

e-mail: mail@dide.kav.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.kav.sch.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Δ/ΘΜΙΑΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΞΑΝΘΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο  (Τ.Θ. 157 )   Τ.Κ.:671 33   Ξάνθη

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2541350300

Fax: 2541022860

e-mail: mail@dide.xan.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.didexan.gr/

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΡΟΔΟΠΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Στίλπωνος Κυριακίδη 91   Τ.Κ.:69100    Κομοτηνή

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνα: 2531029555

Fax: 2531028469

e-mail: mail@dide.rod.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://dide.rod.sch.gr/www/index.php

Υπαγόμενα σ΄αυτή σχολεία της Τ.Ε.Ε.Μεταβείτε εδώ

 

Πηγή: http://www.pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-13-39-45/2013-06-24-13-40-44

& η ιστοσελίδα εκάστης Δ.Δ.Ε.