Στη διοικητική αρμοδιότητα της  Διεύθυνσης Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής υπάγονται τα εξής ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ. και σχολεία Ειδικής Αγωγής:

 

1o  ΕΠΑ.Λ.   Ελευσίνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Γέλας 1   Τ.Κ.: 19200    Ελευσίνα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105561460,   2105561956

Fax: 2105561460,  2105561956

e-mail:  mail@1epal-elefs.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-elefs.att.sch.gr/

 

1o   ΕΠΑ.Λ.   Άνω Λιοσίων

Ταχυδρομική Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 46     Τ.Κ.: 13341    Άνω  Λιόσια

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2102473009

Fax: 2102471247

e-mail: mail@1epal-an-liosion.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-an-liosion.att.sch.gr/

 

1o   ΕΠΑ.Λ.   Μεγάρων

Ταχυδρομική Δ/νση: Κουρκούρι    Τ.Κ.: 19100   Μέγαρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2296022350

Fax: 2296022390

e-mail: mail@1epal-megar.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-megar.att.sch.gr/autosch/joomla15/

 

1o   ΕΠΑ.Λ.   Ασπρόπυργου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αθανασίου Διάκου και Κριεζή   Τ.Κ.: 19300    Ασπρόπυργος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105579908

Fax: 2105579914

e-mail: 1epal-asprop@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1epal-asprop.att.sch.gr/

 

2o   ΕΠΑ.Λ.   Ελευσίνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Γέλας 1   Τ.Κ.: 19200    Ελευσίνα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105561693,  2105543443,  2105565202

Fax: 2105543443

e-mail:  mail@2epal-elefs.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://2epal-elefs.att.sch.gr/

 

1o  Ε.Κ.   Ελευσίνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Γέλας 1   Τ.Κ.: 19200    Ελευσίνα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105562584,  2105548714

Fax: 2105548714

e-mail: mail@1sek-dytik.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://1sek-dytik.att.sch.gr/autosch/joomla15/

 

2o  Ε.Κ.    Άνω  Λιοσίων

Ταχυδρομική Δ/νση: Ζήνωνος και Κομνηνών    Τ.Κ.: 13341    Άνω Λιόσια

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2102472960

Fax: 2102472600

e-mail:  mail@2sek-dytik.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://www.sekanoliosion.org/

 

3o  Ε.Κ.   Μεγάρων

Ταχυδρομική Δ/νση: Αγ. Ιωάννου  Θεολόγου 38   Τ.Κ.:19100    Μέγαρα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2296083350

Fax: 2296083350

e-mail:  mail@ 3sek-dytik.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://3sek-dytik.att.sch.gr/autosch/joomla25/

 

4ο  Ε.Κ.   Ασπρόπυργου

Ταχυδρομική Δ/νση: Αγίας Μαρίνης 21   Τ.Κ.: 19200    Ασπρόπυργος

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105579908,  2105571290

Fax: 2105579914

e-mail: mail@4sek-dytik.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://4sek-dytik.att.sch.gr/

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.   Ελευσίνας

Ταχυδρομική Δ/νση: Κίμωνος & Παναγιωτίδου    Τ.Κ.: 19200    Ελευσίνα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105543704

Fax: 2105549881

e-mail: mail@ eeeek-mandr.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeeeknews.weebly.com/

 

Τ.Ε.Ε.   Ειδικής  Αγωγής   Ελευσίνας

(Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευσίνας)

Ταχυδρομική Δ/νση:  Πουλαντζά & Κουβίδη  Τ.Κ.: 19200   Ελευσίνα

Χάρτης περιοχής

Τηλέφωνο: 2105563010

Fax: 2105563011

e-mail: mail@gym-eid-epag-elefs.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://eeg-elefsinas.edu.gr/

 

Πηγές: http://dide-dytik.att.sch.gr/

Ιστοσελίδα εκάστου εκ των σχολείων.