Αρχείο PDF ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Αθήνα, 8-10-2015

 Αρ. Πρωτ.: 089

ΠΡΟΣ :

– κ.  Νίκο Φίλη,Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

– στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

– στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

– στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες των προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

Κ. Υπουργέ,

Ενόψει της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οι διαμαρτυρίες των υποψηφίων, ιδιαίτερα των τεχνικών ειδικοτήτων, πληθαίνουν.

Τα κενά εκπαιδευτικών όπως αυτά διαβιβάστηκαν από τις σχολικές μονάδες και τελικά υπολογίζονται – αποφασίζονται – εισηγούνται τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ δεν δημοσιοποιούνται από την πλειοψηφία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάποιες φορές δεν είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η κατανομή των ωρών, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν πραγματοποιήθηκε με γνώμονα τις προβλεπόμενες αναθέσεις μαθημάτων ούτε στους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που τα διδάσκουν σε Α΄ ανάθεση, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς.

Επειδή τα προαναφερθέντα λάθη προκαλούν αδικίες ανάμεσα στους κλάδους και τις ειδικότητες, ευνοώντας κατά περίπτωση ορισμένες και συνεπώς οδηγώντας σε μειωμένο αριθμό προσλήψεων από άλλες, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να δημιουργήσουν προβλήματα και στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων,

Παρακαλούμε για την κατεπείγουσα διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων και τη δημοσιοποίηση όλων των κενών εκπαιδευτικών, από όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου η επερχόμενη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όλων των τεχνικών κυρίως ειδικοτήτων να πραγματοποιηθεί άμεσα, σε μία φάση, δίκαια και με διαφάνεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-089_ Διαμαρτυρίες των προς πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε._για ΜΜΕ

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01    Tromaktiko-01  ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  e-diseis  Newsone  Avaton-02  ΑΣΕΠΕΚ  logo-news.gr-01 mynews  newsbeast_3