Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διενεργεί έρευνα για τη μελέτη του επιπέδου:

- της Αυτοεκτίμησης,

- των Κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων,

- της Ικανοποίησης από τη ζωή

- και της Αίσθησης αποτελεσματικότητας

των Ελλήνων εκπαιδευτικών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Η έρευνα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς δημοσίων και ιδιωτικών Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη, και η διαχείριση των πληροφοριών έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτα την εμπιστευτικότητα.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή του επιπέδου της Αυτοεκτίμησης, των Κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, της Ικανοποίησης από τη ζωή και της Αίσθησης αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, καθώς και η διερεύνηση συσχετίσεών τους με εργασιακούς και επαγγελματικούς παράγοντες.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων ενδυνάμωσης και βελτίωσης της αυτοεκτίμησης και των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Είστε εκπαιδευτικός; Δείτε πόσο υψηλό είναι το επίπεδο της Αυτοεκτίμησης, της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ικανοποίησής σας από τη ζωή!

Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

http://www.teacherstress-survey.gr/

Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η «βαθμολογία» σας, μαζί με διευκρινιστικά στοιχεία για τη «βαθμολογική» σας κατάταξη.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της έρευνας, Καθηγητή του Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων κ. Β. Κούτρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vkoutras@cc.uoi.gr

Έρευνα Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων