Αθήνα, 2-4-2014

Παρακαλείται όποιος μπορεί να βοηθήσει ΑΜΕΣΑ

Πληροφορίες στο συνημμένο

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Επείγουσα ανάγκη για ΑΙΜΑ και ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ομάδας Ο αρνητικό

Επείγουσα ανάγκη για ΑΙΜΑ και ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ομάδας Ο αρνητικό